fbpx

תכנית ליווי שתעזור לך

לשפר את תוצאות

הקמפיינים הממומנים שלך ושל הלקוחות

אז איך זה עובד?

קודם כול מכירים

מילוי טופס

אשלח לך טופס למילוי לגבי סוג קמפיין, תוצאות עבר ומטרות עתיד

את הקמפיין חוקרים

מילוי טופס

אשלח לך טופס למילוי לגבי סוג קמפיין, תוצאות עבר ומטרות עתיד

מסדרים את הנתונים ומנתחים

מילוי טופס

אשלח לך טופס למילוי לגבי סוג קמפיין, תוצאות עבר ומטרות עתיד

תוצאות משפרים

מילוי טופס

אשלח לך טופס למילוי לגבי סוג קמפיין, תוצאות עבר ומטרות עתיד

מי אני ולמה אני יכולה לייעץ לך?

פִסקה היא רצף של מספר משפטים. הפסקה משמשת להצגתו ולפיתוחו של רעיון מצומצם אחד, שהקורא מסוגל לקולטו בזמן קצר. לפסקה אין כותרת, אך היא מתחילה בשורה חדשה, ולכן מופרדת היטב, מבחינה ויזואלית, מהפסקה הקודמת. ההפרדה הוויזואלית בין פסקה לפסקה מודיעה לקורא על התחלתו של עניין חדש, ומספקת לו תמונה ראשונית של היקף הקטע שעליו לקרוא עד להשלמת קליטתו של הרעיון המובע בפסקה. גם לכותב מסייעת ההפרדה להבחין שמדובר ברעיון נפרד, שאותו עליו לפתח.